CV


Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:

Veiko Spolītis
05.09.1971
Dzimšanas vieta:
Rīga
Adrese:
Pļavu 29, Salaspils
Tālrunis/e-pasts/internets
25447096 veiko.spolitis@rsu.lv

IZGLĪTĪBA
PhD
2006-
Helsinku Universitāte, Valsts zinātņu fakultāte
MA
2001-2003
Ženēvas Universitāte, Starptautisko attiecību institūts
MA
1996-1997
Budapeštas Centrāleiropas Universitāte, Starptautisko attiecību fakultāte
BA
1991-1996
Tartu Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
1995
Oslo Universitātes vasaras skola

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
Maģistrs

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
Lektors

DARBA PIEREDZE
2010 -
1998 -
Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs
Rīgas Stradiņa universitātes lektors, Eiropas studiju fakultāte
2003 -2005
College Du Leman izglītības speciālists, Ženēva, Šveice
2000
Eksperts īpašu uzdevumu ministrijā sadarbībai ar ārvalstu finanšu institūcijām
1998 -2000
Civic Education Project Baltijas valstu biroja direktors
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

Piedalīšanās ar priekšlasījumu „Governance without government - causes for the Latvian meltdown 2002-2008” 7 Paneiropas Starptautisko attiecību konferencē sessijā The Politics in Hard Times: International Relations Responses to the Financial Crisis Stokholmā, 2010. gada 10. septembrī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu ’False expectations from the Lisbon Treaty and Latvia Ltd’’.FES rīkotā konferencē ‘’Participation and Responsibility in the Post-Communist Society’’ Liepājā, 20010.gada 13. martā
Piedalīšanās ar priekšlasījumu “Prospects of EU Membership for Turkey”,   konferencē ‘’Turcija un Eiropas Savienība’’ Rīgā, 2009.gada 19. janvārī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu “Civil society in Latvia and Estonia in the early 21st Century – Similar but still different” konferencē Sēdertonā (Zviedrija), 2008.gada 4. decembrī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu “Domestic politics in Latvia since 1991” konferencē Glazgovā (Skotija), 2008.gada 28. novembrī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu “Civic culture and Europeanization trends in the Baltic Sea region” konferencē Rīgā, 2008.gada 14. novembrī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu Zagrebas Universitātes Politikas zinātnes centra konferencē 2008. gada 29. maijā
Piedalīsanās ar priekšlasījumu Stambulas Bogazici universitātes Jean Monnet Centre organizētā konferencē “Imagining the Future of the EU”  2008.g. 15-18. maijā.
 Piedalīšanās ar priekšlasījumu Konrad Adenauer Stiftung organizētā konferencē “Kuhu liigub Venemaa?”, Tallinā, 2007. gada 23. novembrī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu 5. Igaunijas Pilsoniskās Sabiedrības  konferencē “Good Citizen – A Project or Lifestyle” Tallinā, 2007. gada 22. novembrī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu ES Global Fatal konferencē ‘’Traum oder Alptraum im Osten’’, 2007. gada 30 un 31. martā Štutgartē.
Piedalīšanās ar priekšlasījumu 4th World Public Forum “Dialogue of Civilizations” Rodas salā, 2006. gada septembrī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu XXth AABS konferencē Vašingtonā, 2006. gada 16. jūnijā
Piedalīšanās conferences ‘’Changing landscape in Transatlantic relations New EU member states and candidate countries between Brussels and Washington´´ paneļdiskusijā Prāgā, 2005. gada 23. septembrī
Piedalīšanās ar priekšlasījumu 6th Baltic Studies Conference “The Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution” Valmierā, 2005. gada 16. jūnijā
Piedalīšanās 5th Pan-European International Relations Conference Hāgā, 2004. gada septembrī
Organizēju 6th CEP Baltic International Student Conference “Lights and Shadows of Post Communism” Tartu, 2000. gada martā
Paneļdiskusijas vadīšana “Interethnic relations in CIS countries”  CEP International Student Conference Minskā, 2000. gada martā
Paneļdiskusijas vadīšana “Environmentally Sustainable Development in the Baltic States” UNDP un CEP Human Development konferencē Kauņā, 1999. gada 5. decembrī
Piedalīšanās 7th Central and Eastern European Fundraising Conference Bratislavā, 1999. gada novembrī

Paneļdiskusijas vadīšana “Social Science Education – Impact on Development of the CIS countries” CEP International Student Conference Kišiņevā, 1999. gada februārī

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Brīvības un solidaritātes fonda loceklis kopš 2010. gada
Studentu korporācijas Revelia (Tartu Universitāte) filistrs

VALODU ZINĀŠANAS

Latviešu un igauņu - dzimtās valodas, tekošas angļu, franču, somu un krievu valodas zināšanas, kā arī labas vācu, turku un lietuviešu valodas zināšanas

PAPILDUS INFORMĀCIJA

2005-
Igaunijas Radio korespondents Latvijā
PUBLIKĀCIJAS

1. ‘’ Revolūcija vai evolūcija - vēlēšanu sistēmas reforma Latvijā’’, (in Latvian), IR, Nr. , July 18, 2011

2. ’’Läti valimised ja poliitlise süsteemi muutumine’’(in Estonian), Diplomaatia nr. 86, Oktoober 2010

3. “Latvia’s 90th Anniversary between “Partocracy” and a Misconstrued Model of Liberal Economy” in Smith, David J., David J. Galbreath and Geoffrey Swain (Eds.) “From Recognition to Restoration. Latvia’s History as a Nation State.”( Amsterdam/New York, NY: Rodopi, 2010), 99 - 116

4. ’Euroliidu liikmesus, masu ja Läti sisu’’(in Estonian), Diplomaatia nr. 80, Aprill 2010

5. Directorate – General for Internal Policies Policy Department C Citizen’s Rights and Constitutional Affairs ’’Selection of candidates for the European Parliament and by National Parties and the Impact of European political parties’’, (Brussels: European Parliament, 2009), 179 – 194 ***

6. “Amidst Centripetal and Centrifugal moves: the Ongoing Transformation of the Baltic States”: in Twenty Years after: Post-Communist Countries and European Integration, (Brussels: Heinrich Böll Stiftung, 2009), 31-42

7. ‘’Civic Culture and Europeanization Trends in the Baltic Sea Region – the case of Latvia and Estonia’’ in Pabriks Artis and Laizāne Marika eds. EU Strategic Challenges in the Baltic Sea Region, Procceedings of the Conference, (Valmiera: Vidzeme University of Applied Sciences, 2009), 99-109

8. “Ajakirjanikuna Riias ja muutuvas Euroopas” (in Estonian) in Leili Utno, Karl Kruus ed by Eestlased Lätis II Raamat, (Tallinn: Kirjastus “Välis-Eesti”, 2008), 159-163

9. “Latvijas deviņdesmitā un trīsdesmit trešā gadskārta” (in Latvian), Akadēmija, No. 45. 2008*, 21-29

10. “Taking Root in Unfertile Soil: the Growth of the Estonian Green Parties” in Green Identity in a Changing Europe, Brussels: Heinrich Böll Stiftung, October 2008, 66 - 72

11. “Sabiedrības līdzdalība – no masām uz individualitāti” (in Latvian), teritorija, Rīga, Nr. 1/2008, 63-65

12. “Demokrātija ar totalitārisma saknēm” (in Latvian), www.politika.lv on February 12, 2008*

13. “Parādi savu pasi!” (in Latvian), www.politika.lv on July 10, 2007

14. “Lettland, eine weiblische Gesellschaft? Mythos und Tatsachen” (in German) in Axel Reetz (Hrsg.), Aktuelle Probleme postsozialistischer Länder Das Beispiel Lettland, Verlag Wilhelm Surbir Wittenbach/SG: 2007*, 77-86, 134

15. “Uzspiestais patēvs” (in Latvian), www.politika.lv on June 12, 2007

16. „Elite, Kremlis un minoritātes Baltijā” (in Latvian), www.politika.lv on May 22, 2007**

17. “Der estnische Denkmalstreit und die Beziehungen zwischen Russland und den baltischen Staaten” (in German) in www.russlandanalysen.de Nr. 134 on May 11, 2007, 2-4 in http://www.dgo-online.org/fileadmin/Laenderanalysen/Russland/2007/russlandanalysen134-07.pdf and http://www.weltpolitik.net/Regionen/perspektiven/eu_ru.html

18. „Tēriņu griesti – tests demokrātijai” (in Latvian), www.politika.lv on April 24, 2007

19. “Ilgas pēc nevainīgas politikas” (in Latvian), www.politika.lv on April 3, 2007*

20. “Vēlētājs Aizspogulijā” (in Latvian), www.politika.lv on October 3, 2006*

21. “Transformative politics in the Baltic States – high or low – still politics” paper presented for the Friedrich Ebert Foundation seminar in Roja (Latvia), July 28, 2006 - http://www.fes-baltic.lt/files/upload/20060801_Report_Summer_Academy.pdf

22. “The Future format of Transatlantic Relations – More Europe less NATO”, paper presented at the conference “Changing landscape in Transatlantic Relations New EU members states and candidate countries between Brussels and Washington” in Prague (Czech Republic), September 23, 2005 http://www.europeum.org/doc/arch_eur/Conference_Report_final.pdf

23. « Feminisms atbrīvojošs, bet nemīlēts”(in Latvian), www.politika.lv January 4, 2005

24. “Eiroskepse un Eiropas nākotne”(in Latvian), www.politika.lv on June 1, 2004

25. «Vai paaudžu maiņa Latvijas politikā?” (in Latvian), www.politika.lv on August 22, 2001

26. “Pirms jaunas formas - jauns Eiropas jēdziena saturs” (In Latvian) Latvijas Vēstnesis, January 26, 2001
RAKSTI ZIŅU MEDIJOS

1.   ’’Baltic Views on Turkish Accession’’, Nouvelle Europe, November 15, 2010 in http://www.nouvelle-europe.eu/opinions/opinions-d-europe/veiko-spolis-baltic-views-on-turkish-accession.html

2.   ‘’Latvia’s political unions’’, The Baltic Times, November 11, 2010

3.   ‘’Republican values and liberal values‘’, The Baltic Times, October 14, 2010

4.   ‘’Unity success‘’, Ukrainian daily ‘’Tizhden’’(http://ut.net.ua ), October 11, 2010

5.   ‘’Lätlased valisid stabiilsuse ja kärped” (in Estonian), www.delfi.ee October 4, 2010

6.   “Vēlētāju cerības ir savstarpēji pretrunīgas” (in Latvian), www.delfi.lv October 1, 2010

7.   “Usaldamatuses killustunud poliitmaastik‘’ (in Estonian), Postimees, September 30, 2010

8.   ”Dare to dream, Latvian citizen! ’’, The Baltic Times, September 9, 2010

9.   ’’Läti valimised – kes kellega käib?” (in Estonian), Postimees, August 25, 2010

10  . ‘’Democratic systems and desire for strong hand in Latvia, The Baltic Times, July 29, 2010

11. ‘’ Whether geography matters in the Baltic constructed world?’’, The Baltic Times, July 1, 2010

12. ‘’Līdzekļi nosaka mērķi jeb Igaunijas veiksmes stāsts’’(in Latvian), www.delfi.lv, June 22, 2010

13. ’’Ametkondlikuks eneseõigustamiseks” (in Estonian), Postimees, June 18, 2010

14. ‘’Political structure and national interest in 3B’’, The Baltic Times, May 27, 2010

15. ‘’Vienotības robežas’’(in Latvian), IR, May 21, 2010

16. ‘’Lisbon Treaty and civic participation in the Baltic States’’, The Baltic Times, April 29, 2010

17. ‘’Twenty years of sovereign statehood and institutional change’’, The Baltic Times, March 25, 2010

18. ’’ Lätis võitlevad ühtsus ja kooskõla’’ (in Estonian), Postimees, March 11, 2010

19. ‘’Like a dog and a haystack, so goes the common immigration policy’’, The Baltic Times, February 25, 2010

20. ‘’The Baltic States are really on the EU's periphery?’’, The Baltic Times, January 28, 2010

21. “Veiko Spolitis - mis on Lätis pärast rahva mässu muutunud” (an interview in Estonian), Õhtuleht, January 14, 2010

22. ‘’ Läti kodukootud masu’’ (in Estonian), Postimees, December 28, 2009

23. ‘’Government and Governance of the Baltic States’’, The Baltic Times, December 17, 2009

24. ‘Lūša pragmatisms’’ An interview with the President of Estonia Toomas Hendrik Ilves (in Latvian), FRANK’S/ 2009.g. ZIEMA, p. 40-45

25. ‘’Holidays and flag hoisting in the Baltic States’’, The Baltic Times, November 12, 2009

26. ‘’SIA Latvija’’ (in Latvian), www.citadiena.lv, November 5, 2009*

27. ‘’Less Baltic, More European’’, The Baltic Times, October 15, 2009

28. ‘’Tegemata reformid maksavad Lätile valusalt kätte’’ (in Estonian), Maailma Vaade, Nr. 9, 2009: 12-14

29. ‘’Future Cooperation between the Baltic States’’, Baltic Times, September 10, 2009

30. ‘’An inconsistent Baltic crisis’’, The Baltic Times, August 13, 2009

31. ‘’Igaunijas transformācija ar mugurkaulu’’ (in Latvian), FRANK’S/ 2009. GADA VASARA, p. 32

32. “Läti kooskõla” (in Estonian), Eesti Päevaleht, June 7, 2009

33. “Insights into the Latvian election campaign”, June 3, 2009 in http://www.theeulobby.eu/

34. “Igav põhjamaine valitsuskriis” (in Estonian), Postimees, May 21, 2009

35. “Rencontre avec Veiko Spolitis, bloggeur letton impertinent” (in French), Nouvelle Europe, April 16, 2009: http://www.nouvelle-europe.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=635&Itemid=25

36. “Latvia Needs a Brand New Diesel”, Estonian Free Press, April 8, 2009, http://www.estonianfreepress.com/2009/04/latvia-needs-a-brand-new-diesel/

37. “Quick Exit From the Sinking Ship???”, Estonian Free Press, March 31, 2009 http://www.estonianfreepress.com/2009/03/quick-exit-from-the-sinking-ship-2/

38. “Identiteedimuutuste taga on majandus”(in Estonian), Sirp, Number 10 (3243), March 13, 2009

39. “Läti tõehetk” (in Estonian), www.delfi.ee , February 26, 2009

40. “ES, ne pieclatnieks” (in Latvian) discussion with Viktors Makarovs and Ieva Strode about the EU identity in Latvia, www.politika.lv on February 3, 2009

41. “Läti kolmikkriis” (in Estonian), Postimees, January 15, 2009

42. “Läti krahh”(in Estonian), www.delfi.ee, January 13, 2009

43. “Muinasjutumaailma lõpp” (in Estonian), Postimees, December 15, 2008

44. “Rahvahääletus ja esindusdemokraatia” (in Estonian), Hea Kodanik, Nr. 3(44), October 2008, 19-20

45. “Latvians vote in a poll on power to dissolve parliament”, August 2, 2008, http://www.earthtimes.org/articles/show/223093,latvians-vote-in-a-poll-on-power-to-dissolve-parliament.html

46. “Läti riigi demokraatia neelab ligi 93 miljonit krooni” (in Estonian), Postimees, July 28, 2008

47. “Läti kiirlisaeelarve ilustreerib valitsuse poliitika ettemõtlematust” (in Estonian), Postimees, July 16, 2008

48. ‘’ Läti raske tee kodanikühiskonna poole’’ (in Estonian) an interview with Veiko Spolitis, Maailma Vaade, 4/2008, 3-6

49. “Referendumit toetavad erinevad kriisid” (in Estonian), Postimees, July 3, 2008

50. “Mūsu uzņēmēji nav izveidojuši spēcīgus lobijus Briselē” (in Latvian), Dienas Bizness, May 29, 2008

51. “Jäähoki ja gaasielektrijaam” (in Estonian), Postimees, April 10, 2008

52. “16. märts ja põhivabadused”(in Estonian), Postimees, March 15, 2008

53. “Läti parteid alles arenevad” (in Estonian), Postimees, March 12, 2008

54. “Kas Lätit ootab ees pehme või kõva maandumine”? (in Estonian), Postimees, February 25, 2008

55. “Eestlased ja lätlased” (in Estonian), www.delfi.ee, February 15, 2008

56. “Jauna Rietumu Savienība?” (in Latvian), Diena, January 18, 2008

57. “Läti ärkamine” (in Estonian), www.delfi.ee, November 21, 2007

58. “Läti poliitilise nomenklatuuri riigimängimine” (in Estonian), International Centre for Defense Studies, http://blog.icds.ee/contact/25/ekspertpaneel-kas-laeti-demokraatia-on-vabalangemise-teel on November 14, 2007

59. “Baiļu koalīcija” (in Latvian), Diena, October 23, 2007*

60. “Vai nolaižam bikses” (in Latvian), Diena, June 20, 2007

61. “Lätis valitakse presidenti veniva võimukriisi varjus” (in Estonian), Eesti Päevaleht, May 29, 2007

62. “Nevis Saeima traucē valstij, bet gan vēlētājs traucē pats sev” (in Latvian), Diena, April 16, 2007*

63. “Lätis peljatakse põhiseaduslikku kriisi ja oligarhide võimutsemist” (in Estonian), Eesti Päevaleht, March 14, 2007

64. „Igaunijas vēlēšanu pragmatisms” (in Latvian), Diena, March 3, 2007

65. ‘’Läti on valmis Venemaaga kiirelt piirilepingut sõlmima’’(in Estonian), Eesti Päevaleht, January 9, 2007

66. Baltische Zerrissenheit (in German), www.vorwärts.de on January 8, 2007 (co-authored)

67. ‘’Läti stabiilsus ei välista poliitika musta raha’’(in Estonian), Eesti Päevaleht, December 19, 2006

68. “Pilsonis Kārlis Ulmanis” (in Latvian), Diena, October 19, 2006**

69. “Tradicionālā ģimene Latvijas publiskajā telpā” (in Latvian), Diena, August 1, 2006

70. „ Attopieties vīri, lai dzīvo sievietes” (in Latvian), Diena, April 4, 2006*

71. “Valodu politikā bez izmaiņām” (in Latvian) Diena, January 2, 2006

72. “Latvijas gaisa pilis” (in Latvian) Diena, August 2, 2005

73. "Kas ir Centrāleiropas Universitāte" (in Latvian) Diena, July 5, 2000

74. “Ko ražo augstskolas” (in Latvian) Diena, September 9, 1999

75. “Latvijas perspektīvas globālajā sabiedrībā” (in Latvian) Diena August 26, 1999

76. "A sea-change in Latvian politics"? The Baltic Times, July 1, 1999

77. “Vai pavērsiens Latvijas Republikas politikā?” (in Latvian) Diena, June 21, 1999

78. “No ANO ğenerālsekretāra līdz dienvidu auglim” (in Latvian) Diena, February 26, 1999

79. "Vai mēs dzīvojam muļķu zemē?" (in Latvian) Diena, April 16, 1998

80. "Rumeenia rabeleb ümberkorralduste alguses" (in Estonian), Eesti Päevaleht, March 11, 1997

81. "Erastamisskandaal Ungaris läheb edasi" (in Estonian), Eesti Päevaleht, January 24, 1997

82. "Quo vadis Lätimaa?" (in Estonian), Postimees, February 27, 1996

83. Läti Pollumeeste Liit täna ja homme" (in Estonian), Postimees, February 6, 1996

84. "Balti ühtsus - kas müüt voi reaalsus" (in Estonian), Postimees, January 31, 1996"
* Raksts tapis sadarbībā ar Dr. Axel Reetz

** Raksts tapis sadarbībā ar Dr. Andri Sprūdu

*** Raksts tapis sadarbībā ar Dr. Tomu Rostoku