Paveiktais

1) Kopš 2010. gada novembra Aizsardzības ministrijas parlamentārā sekretāra amatā
· Saeimā atbalstīts lēmums nodot ISAF misijas Afganistānā vienreizēju un terminētu pagarināšanu MK rokās sakarā ar ANO DP lēmumu un Latvijas valdības maiņu (vairāk informācijas
- Saeimā atbalstīti sociālie pabalsti karavīriem (vairāk informācijas);
·  Apbedījumu vietu likuma izveides koordinēšana (vairāk informācijas);
·  Izņēmuma stāvokļa likuma novadīšana līdz iesniegšanai Saeimā. (vairāk informācijas);
·  Ieviesta militārā paramediķa profesija (vairāk informācijas);

2) Kopš 2005.g. RSU ESF lektora un programmas vadītāja amatā

  • Kopš 2005. gada 36 bakalaura un 12 maģistru darbu vadīšana
  • Lekciju lasīšana RSU ESF studentiem un ERASMUS studentiem par Baltijas valstu politiku (vairāk informācijas);
  • Zinātnisko publikāciju sagatavošana (vairāk informācijas);
  • Rekomendāciju rakstīšana studentiem, no kuriem veiksmīgākie nokļuvuši un daži jau beiguši maģistra studijas savā priekšmetā prestižās Rietumeiropas universitātēs! Viņu vidū Dzintars.Kalniņš Brēmenes Jakoba universitātē, Aleksandra Žaroņina Ženēvas Universitātē, Anete Jēkabsone Eiropas koledžā Briģē, Oskars Cēris un Vineta Kleinberga CEU, Ilvija Bruģe Edinburgas Universitātē, Karlīna Treija Turku Universitātē, Madara Stankūna Drēzdenes Tehniskajā universitātē, Madara Siliņa Hāgas starptautisko un sociālo studiju institūtā u.c.  
  • Šobrīd beidzu savu doktora disertāciju „Governance in the Baltic States from 1999 – 2009 - Estonia, Latvia and Lithuania between Europeanized representation and continued Post-Soviet accountability” Helsinku universitātes valsts zinātņu fakultātē.

3) Kopš 2009.g. Vēlēšanu reformas biedrības valdes locekļa amatā
  • Vēlētāju reģistra likumprojekts pieņemts Saeimas vēlēšanām 1.lasījumā Saeimā; 
  • 10 vēlēšanu apgabalu likumprojekts iesniegts Vienotības Saeimas frakcijā.

4)      Kopš 1999.g. žurnālista (freelance journalist) amatā
·   Kopš 1999.g. regulāri informējis Igaunijas „Eesti Päevaleht, “Postimees” lasītājus, un Vikkerraadio klausītajus par Latvijā notiekošo;
·    Regulāri sniedzis BBC krievu dienestam ziņas par Baltijas valstīs notiekošo;
·   Kā arī regulāri publicējies tādos izdevumos, kā „The Baltic Times”, „Tyzhden” (Ukraina), Politika.lv, Delfi.ee;
·   Kopš 2006.g. uzturējis Baltic emuāra vietnilai pievērstu pasaules uzmanību publiskās pārvaldības un politikas problēmām Baltijas valstīs.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru